Toro Co. (TTC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 675 350 1 489 180 1 427 650 1 122 890 894 637
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 063 610 937 019 855 797 756 970 532 635
Wskaźnik płynności bieżącej 1,58 1,59 1,67 1,48 1,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 675 350K ÷ $1 063 610K
= 1,58