Toro Co. (TTC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 553 200 4 514 660 3 959 580 3 378 810 3 138 080 2 618 650 2 505 180
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 975 600 3 010 070 2 621 090 2 189 040 2 090 120 1 677 640 1 584 340
Zysk ze sprzedaży brutto 1 577 600 1 504 600 1 338 490 1 189 770 1 047 960 941 011 920 837
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 995 600 928 933 820 212 763 417 722 934 567 926 565 727
Zysk operacyjny 582 000 575 663 518 280 426 357 325 029 373 085 355 110
Koszty odsetek netto 58 700 35 738 28 659 31 901 26 082 19 096 19 113
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 400 500 552 546 499 818 407 070 322 133 372 397 353 184
Podatek dochodowy 70 800 109 204 89 938 77 369 48 150 100 458 85 467
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 329 700 443 342 409 880 329 701 273 983 271 939 267 717