Toro Co. (TTC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 990 768 691 242 691 250 620 899 312 549
Kapitał własny w tys. USD 1 351 700 1 151 130 1 114 830 859 578 668 916
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,42 0,38 0,38 0,42 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $990 768K ÷ ($990 768K + $1 351 700K)
= 0,42