Toro Co. (TTC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 242 180 2 189 040 2 090 120 1 677 640 1 584 340
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 006 230 363 953 319 230 256 575 211 752
Rotacja zobowiązań 5,21 6,01 6,55 6,54 7,48

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $5 242 180K ÷ $1 006 230K
= 5,21