Toro Co. (TTC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 975 600 3 010 070 2 621 090 2 189 040 2 090 120
Zobowiązania handlowe w tys. USD 430 000 578 624 503 116 363 953 319 230
Rotacja zobowiązań 6,92 5,20 5,21 6,01 6,55

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 975 600K ÷ $430 000K
= 6,92