Toro Co. (TTC)

ROA

Obliczenia

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Zysk netto w tys. USD 329 700 443 342 409 880 329 701 273 983
Aktywa razem w tys. USD 3 644 300 3 556 000 2 936 140 2 853 230 2 330 550
ROA 9,05% 12,47% 13,96% 11,56% 11,76%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $329 700K ÷ $3 644 300K
= 9,05%