Toro Co. (TTC)

ROA

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk netto w tys. USD 819 760 329 701 273 983 271 939 267 717
Aktywa razem w tys. USD 5 872 280 2 853 230 2 330 550 1 570 980 1 493 790
ROA 13,96% 11,56% 11,76% 17,31% 17,92%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $819 760K ÷ $5 872 280K
= 13,96%