Toro Co. (TTC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 582 000 575 663 518 280 426 357 325 029
Aktywa razem w tys. USD 3 644 300 3 556 000 2 936 140 2 853 230 2 330 550
Operacyjny ROA 15,97% 16,19% 17,65% 14,94% 13,95%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $582 000K ÷ $3 644 300K
= 15,97%