Toro Co. (TTC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 575 663 1 036 560 426 357 325 029 373 085
Aktywa razem w tys. USD 3 556 000 5 872 280 2 853 230 2 330 550 1 570 980
Operacyjny ROA 16,19% 17,65% 14,94% 13,95% 23,75%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $575 663K ÷ $3 556 000K
= 16,19%