Toro Co. (TTC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 990 768 691 242 691 250 620 899 312 549
Aktywa razem w tys. USD 3 556 000 2 936 140 2 853 230 2 330 550 1 570 980
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,24 0,24 0,27 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $990 768K ÷ $3 556 000K
= 0,28