Toro Co. (TTC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 382 480 691 250 620 899 312 549 305 629
Aktywa razem w tys. USD 5 872 280 2 853 230 2 330 550 1 570 980 1 493 790
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,24 0,24 0,27 0,20 0,20

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 382 480K ÷ $5 872 280K
= 0,24