Toro Co. (TTC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 811 224 479 892 151 828 289 124 310 256
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 70 248 34 188 50 632 54 076 37 565
Należności w tys. USD 620 558 261 135 268 768 193 178 183 073
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 874 040 855 797 756 970 532 635 521 796
Wskaźnik płynności szybkiej 0,80 0,91 0,62 1,01 1,02

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($811 224K + $70 248K + $620 558K) ÷ $1 874 040K
= 0,80