Toro Co. (TTC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 127,46 102,79 108,79 113,80 77,95
Cykl należności dni 26,90 28,60 28,21 31,26 26,93
Cykl zobowiązań dni 70,16 70,06 60,69 55,75 55,82
Cykl konwersji gotówki dni 84,19 61,33 76,31 89,31 49,05

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 127,46 + 26,90 – 70,16
= 84,19