Toro Co. (TTC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Aktywa razem w tys. USD 3 556 000 5 872 280 2 853 230 2 330 550 1 570 980
Kapitał własny w tys. USD 1 351 700 2 302 260 1 114 830 859 578 668 916
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,63 2,55 2,56 2,71 2,35

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 556 000K ÷ $1 351 700K
= 2,63