Toro Co. (TTC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q1
(3 lut 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(29 lip 2022)
2022/Q2
(29 kwi 2022)
2022/Q1
(28 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
2021/Q3
(30 lip 2021)
2021/Q2
(30 kwi 2021)
2021/Q1
(29 sty 2021)
2020/Q4
(31 paź 2020)
2020/Q3
(31 lip 2020)
2020/Q2
(1 maj 2020)
2020/Q1
(31 sty 2020)
2019/Q4
(31 paź 2019)
2019/Q3
(2 sie 2019)
2019/Q2
(3 maj 2019)
2019/Q1
(1 lut 2019)
2018/Q4
(31 paź 2018)
2018/Q3
(3 sie 2018)
2018/Q2
(4 maj 2018)
Zysk (strata) netto 106 860 117 557 125 150 131 125 69 510 120 216 96 320 142 171 111 281 72 196 88 968 98 446 70 091 38 266 60 607 115 570 59 540 39 037 79 009 131 289
Amortyzacja 28 281 29 780 26 079 28 542 24 943 53 044 23 615 49 179 24 067 95 615 69 863 45 569 22 803 87 698 65 774 43 849 21 925 61 277 45 958 30 639
Zmiana stanu należności 377 262 332 713 350 657 439 333 366 270 620 558 301 234 391 236 45 730 -33 537 -105 772 79 252 52 424 -43 471 -116 328 203 039 32 350 -26 291 -110 101 130 834
Zmiana stanu zapasów 1 131 440 1 051 110 939 274 891 676 832 072 1 476 340 665 648 628 811 22 874 -3 775 -57 959 -24 793 87 297 31 051 9 281 194 681 58 391 -6 238 -30 304 -44 542
Zmiana stanu gotówki 174 037 188 250 231 564 263 233 192 959 811 224 535 330 497 635 -46 498 85 751 194 137 91 090 -42 914 8 511 -36 761 -69 887 -39 159 38 253 44 771 -13 630
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -68 849 142 609 111 699 132 907 -90 043 156 668 158 516 223 594 95 025 539 374 305 876 70 885 -23 299 337 371 253 028 168 686 84 343 364 805 273 604 182 403
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -29 329 -67 706 -39 803 -24 066 -11 903 -112 102 -21 763 -26 198 -10 504 -78 068 -46 627 -27 167 -11 821 -92 881 -69 661 -46 441 -23 220 -90 124 -67 593 -45 062
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -21 950 -67 666 -41 655 -25 555 -413 371 -115 522 -21 166 -47 439 -2 086 -216 077 -184 648 -163 552 -11 796 -772 942 -579 707 -386 471 -193 236 -127 925 -95 944 -63 963
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 74 391 -120 487 -99 716 -30 857 293 300 -304 964 -97 111 -111 069 -142 989 2 354 119 154 143 121 -7 507 299 498 224 624 149 749 74 875 -252 075 -189 056 -126 038