Nike, Inc. (NKE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(31 sie 2023)
2023/Q4
(31 maj 2023)
2023/Q3
(28 lut 2023)
2023/Q2
(30 lis 2022)
2023/Q1
(31 sie 2022)
2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 790 000 10 675 000 10 802 000 10 621 000 11 876 000 12 997 000 13 467 000 15 103 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 013 000 1 942 000 1 815 000 2 063 000 2 379 000 2 129 000 1 968 000 1 822 000
Należności w tys. USD 4 749 000 4 131 000 4 513 000 5 437 000 4 960 000 4 667 000 3 827 000 3 746 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 461 000 9 256 000 9 548 000 10 199 000 10 919 000 10 730 000 8 818 000 8 857 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,84 1,81 1,79 1,78 1,76 1,84 2,18 2,33

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 790 000K + $2 013 000K + $4 749 000K) ÷ $8 461 000K
= 1,84


Analiza porównawcza

2024/Q1