Nike, Inc. (NKE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000 36 397 000
Property, plant and equipment w tys. USD 4 791 000 4 904 000 4 866 000 4 744 000 4 454 000
Rotacja aktywów trwałych 9,75 9,08 7,69 8,25 8,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $46 710 000K ÷ $4 791 000K
= 9,75


Analiza porównawcza

2022