Nike, Inc. (NKE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 217 000 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 081 000 4 791 000 4 904 000 4 866 000 4 744 000
Rotacja aktywów trwałych 10,08 9,75 9,08 7,69 8,25

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $51 217 000K ÷ $5 081 000K
= 10,08


Analiza porównawcza

2023