Nike, Inc. (NKE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 997 000 13 476 000 8 787 000 4 663 000 5 245 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 129 000 1 498 000 1 653 000 1 968 000 1 130 000
Należności w tys. USD 4 667 000 4 463 000 2 749 000 4 272 000 3 498 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 730 000 9 674 000 8 284 000 7 866 000 6 040 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,84 2,01 1,59 1,39 1,63

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 997 000K + $2 129 000K + $4 667 000K) ÷ $10 730 000K
= 1,84


Analiza porównawcza

2022