Nike, Inc. (NKE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 675 000 12 997 000 13 476 000 8 787 000 4 663 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 942 000 2 129 000 1 498 000 1 653 000 1 968 000
Należności w tys. USD 4 131 000 4 667 000 4 463 000 2 749 000 4 272 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 256 000 10 730 000 9 674 000 8 284 000 7 866 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,81 1,84 2,01 1,59 1,39

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 675 000K + $1 942 000K + $4 131 000K) ÷ $9 256 000K
= 1,81


Analiza porównawcza

2023