Nike, Inc. (NKE)

ROE

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 046 000 5 727 000 2 539 000 4 029 000 1 933 000
Kapitał własny w tys. USD 15 281 000 12 767 000 8 055 000 9 040 000 9 812 000
ROE 39,57% 44,86% 31,52% 44,57% 19,70%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $6 046 000K ÷ $15 281 000K
= 39,57%


Analiza porównawcza

2022