Nike, Inc. (NKE)

ROE

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk netto w tys. USD 5 070 000 6 046 000 5 727 000 2 539 000 4 029 000
Kapitał własny w tys. USD 14 004 000 15 281 000 12 767 000 8 055 000 9 040 000
ROE 36,20% 39,57% 44,86% 31,52% 44,57%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $5 070 000K ÷ $14 004 000K
= 36,20%


Analiza porównawcza

2023