Nike, Inc. (NKE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 25 202 000 28 213 000 26 291 000 20 556 000 16 525 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 256 000 10 730 000 9 674 000 8 284 000 7 866 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,72 2,63 2,72 2,48 2,10

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $25 202 000K ÷ $9 256 000K
= 2,72


Analiza porównawcza

2023