Nike, Inc. (NKE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 927 000 8 920 000 9 413 000 9 406 000 3 464 000
Aktywa razem w tys. USD 37 531 000 40 321 000 37 740 000 31 342 000 23 717 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,24 0,22 0,25 0,30 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $8 927 000K ÷ $37 531 000K
= 0,24


Analiza porównawcza

2023