Nike, Inc. (NKE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 920 000 9 413 000 9 406 000 3 464 000 3 468 000
Aktywa razem w tys. USD 40 321 000 37 740 000 31 342 000 23 717 000 22 536 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,22 0,25 0,30 0,15 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $8 920 000K ÷ $40 321 000K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022