Nike, Inc. (NKE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 25 231 000 24 576 000 21 162 000 21 643 000 20 441 000
Zapasy w tys. USD 8 420 000 6 854 000 7 367 000 5 622 000 5 261 000
Rotacja zapasów 3,00 3,59 2,87 3,85 3,89

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $25 231 000K ÷ $8 420 000K
= 3,00


Analiza porównawcza

2022