Nike, Inc. (NKE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 28 925 000 25 231 000 24 576 000 21 162 000 21 643 000
Zapasy w tys. USD 8 454 000 8 420 000 6 854 000 7 367 000 5 622 000
Rotacja zapasów 3,42 3,00 3,59 2,87 3,85

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $28 925 000K ÷ $8 454 000K
= 3,42


Analiza porównawcza

2023