Nike, Inc. (NKE)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
EBIT w tys. USD 5 915 000 6 675 000 6 937 000 3 115 000 4 772 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 927 000 8 920 000 9 413 000 9 406 000 3 464 000
Kapitał własny w tys. USD 14 004 000 15 281 000 12 767 000 8 055 000 9 040 000
Zwrot z kapitału całkowitego 25,79% 27,58% 31,28% 17,84% 38,16%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $5 915 000K ÷ ($8 927 000K + $14 004 000K)
= 25,79%


Analiza porównawcza

2023