Nike, Inc. (NKE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 217 000 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000
Aktywa razem w tys. USD 37 531 000 40 321 000 37 740 000 31 342 000 23 717 000
Rotacja aktywów razem 1,36 1,16 1,18 1,19 1,65

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $51 217 000K ÷ $37 531 000K
= 1,36


Analiza porównawcza

2023