Nike, Inc. (NKE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000 36 397 000
Aktywa razem w tys. USD 40 321 000 37 740 000 31 342 000 23 717 000 22 536 000
Rotacja aktywów razem 1,16 1,18 1,19 1,65 1,62

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $46 710 000K ÷ $40 321 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2022