Nike, Inc. (NKE)

Cykl zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Rotacja zobowiązań 10,11 7,51 8,67 9,41 8,29
Cykl zobowiązań dni 36,12 48,58 42,12 38,77 44,05

2023 obliczenia

Cykl zobowiązań = 365 ÷ Rotacja zobowiązań
= 365 ÷ 10,11
= 36,12


Analiza porównawcza

2023