Nike, Inc. (NKE)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 217 000 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000
Należności w tys. USD 4 131 000 4 667 000 4 463 000 2 749 000 4 272 000
Rotacja należności 12,40 10,01 9,98 13,61 9,16

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $51 217 000K ÷ $4 131 000K
= 12,40


Analiza porównawcza

2023