Nike, Inc. (NKE)

ROA

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk netto w tys. USD 5 070 000 6 046 000 5 727 000 2 539 000 4 029 000
Aktywa razem w tys. USD 37 531 000 40 321 000 37 740 000 31 342 000 23 717 000
ROA 13,51% 14,99% 15,17% 8,10% 16,99%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $5 070 000K ÷ $37 531 000K
= 13,51%


Analiza porównawcza

2023