Nike, Inc. (NKE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 046 000 5 727 000 2 539 000 4 029 000 1 933 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000 36 397 000
Marża zysku netto 12,94% 12,86% 6,79% 10,30% 5,31%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $6 046 000K ÷ $46 710 000K
= 12,94%


Analiza porównawcza

2022