Nike, Inc. (NKE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk netto w tys. USD 5 070 000 6 046 000 5 727 000 2 539 000 4 029 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 217 000 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000
Marża zysku netto 9,90% 12,94% 12,86% 6,79% 10,30%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 070 000K ÷ $51 217 000K
= 9,90%


Analiza porównawcza

2023