Nike, Inc. (NKE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk brutto w tys. USD 6 201 000 6 651 000 6 661 000 2 887 000 4 801 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 217 000 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000
Marża zysku brutto 12,11% 14,24% 14,96% 7,72% 12,27%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $6 201 000K ÷ $51 217 000K
= 12,11%


Analiza porównawcza

2023