Nike, Inc. (NKE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk brutto w tys. USD 6 651 000 6 661 000 2 887 000 4 801 000 4 325 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000 36 397 000
Marża zysku brutto 14,24% 14,96% 7,72% 12,27% 11,88%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $6 651 000K ÷ $46 710 000K
= 14,24%


Analiza porównawcza

2022