Nike, Inc. (NKE)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
EBIT w tys. USD 6 675 000 6 937 000 3 115 000 4 772 000 4 445 000
Koszty odsetek netto w tys. USD 205 000 262 000 89 000 49 000 54 000
Wskaźnik pokrycia odsetek 32,56 26,48 35,00 97,39 82,31

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $6 675 000K ÷ $205 000K
= 32,56


Analiza porównawcza

2022