Nike, Inc. (NKE)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Cykl zapasów dni 121,81 101,79 127,07 94,81 93,94
Cykl należności dni 36,47 36,58 26,83 39,86 35,08
Cykl zobowiązań dni 48,58 42,12 38,77 44,05 40,69
Cykl konwersji gotówki dni 109,70 96,25 115,12 90,62 88,33

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 121,81 + 36,47 – 48,58
= 109,70


Analiza porównawcza

2022