Nike, Inc. (NKE)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023/Q2
(30 lis 2022)
2023/Q1
(31 sie 2022)
2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
2021/Q4
(31 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
Cykl zapasów dni 125,10 136,95 121,81 111,58 94,90 96,74 101,79 111,82
Cykl należności dni 40,41 38,40 36,47 29,83 29,53 34,30 36,58 34,78
Cykl zobowiązań dni 37,69 47,78 48,58 40,14 40,77 30,83 42,12 37,71
Cykl konwersji gotówki dni 127,82 127,57 109,70 101,27 83,66 100,21 96,25 108,89

2023/Q2 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 125,10 + 40,41 – 37,69
= 127,82


Analiza porównawcza

2023/Q2