Nike, Inc. (NKE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 22 292 000 21 479 000 19 962 000 16 241 000 17 474 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 217 000 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 43,52% 45,98% 44,82% 43,42% 44,67%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $22 292 000K ÷ $51 217 000K
= 43,52%


Analiza porównawcza

2023