Nike, Inc. (NKE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 21 479 000 19 962 000 16 241 000 17 474 000 15 956 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000 36 397 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 45,98% 44,82% 43,42% 44,67% 43,84%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $21 479 000K ÷ $46 710 000K
= 45,98%


Analiza porównawcza

2022