Nike, Inc. (NKE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Rotacja zapasów 3,42 3,00 3,59 2,87 3,85
Rotacja należności 12,40 10,01 9,98 13,61 9,16
Rotacja zobowiązań 10,11 7,51 8,67 9,41 8,29
Rotacja kapitału pracującego 3,21 2,67 2,68 3,05 4,52

Średnia liczba dni

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Cykl zapasów dni 106,68 121,81 101,79 127,07 94,81
Cykl należności dni 29,44 36,47 36,58 26,83 39,86
Cykl zobowiązań dni 36,12 48,58 42,12 38,77 44,05

Długoterminowe

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Rotacja aktywów trwałych 10,08 9,75 9,08 7,69 8,25
Rotacja aktywów razem 1,36 1,16 1,18 1,19 1,65