Nike, Inc. (NKE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Rotacja zapasów 3,00 3,59 2,87 3,85 3,89
Rotacja należności 10,01 9,98 13,61 9,16 10,41
Rotacja zobowiązań 7,51 8,67 9,41 8,29 8,97
Rotacja kapitału pracującego 2,67 2,68 3,05 4,52 4,00

Średnia liczba dni

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Cykl zapasów dni 121,81 101,79 127,07 94,81 93,94
Cykl należności dni 36,47 36,58 26,83 39,86 35,08
Cykl zobowiązań dni 48,58 42,12 38,77 44,05 40,69

Długoterminowe

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Rotacja aktywów trwałych 9,75 9,08 7,69 8,25 8,17
Rotacja aktywów razem 1,16 1,18 1,19 1,65 1,62