MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 875 000 860 000 758 000 881 000 910 000 885 000 1 067 000 1 053 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 227 000 288 000 303 000 237 000 187 000 215 000 112 000 89 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 848 000 838 000 835 000 876 000 952 000 1 011 000 457 000 436 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,30 1,37 1,27 1,28 1,15 1,09 2,58 2,62

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($875 000K + $227 000K) ÷ $848 000K
= 1,30


Analiza porównawcza

2023/Q4