MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 910 000 885 000 1 067 000 1 053 000 1 042 700 879 600 1 039 000 909 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 187 000 215 000 112 000 89 000 85 300 121 500 124 000 77 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 952 000 1 011 000 457 000 436 000 460 800 437 100 420 300 371 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,15 1,09 2,58 2,62 2,45 2,29 2,77 2,65

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($910 000K + $187 000K) ÷ $952 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022/Q4