MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 807 900 815 000 871 667 343 842 389 993
Aktywa razem w tys. USD 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250 2 414 020
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,18 0,21 0,26 0,13 0,16

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $807 900K ÷ $4 540 300K
= 0,18


Analiza porównawcza

2021