MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 834 000 807 900 815 000 871 667 343 842
Aktywa razem w tys. USD 11 495 000 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,42 0,18 0,21 0,26 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 834 000K ÷ $11 495 000K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022