MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 794 000 2 147 300 1 804 400 1 433 550 1 464 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 952 000 460 800 373 900 317 681 263 285
Wskaźnik płynności bieżącej 2,93 4,66 4,83 4,51 5,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 794 000K ÷ $952 000K
= 2,93


Analiza porównawcza

2022