MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 147 300 1 804 400 1 433 550 1 464 100 1 236 250
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 460 800 373 900 317 681 263 285 289 822
Wskaźnik płynności bieżącej 4,66 4,83 4,51 5,56 4,27

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 147 300K ÷ $460 800K
= 4,66


Analiza porównawcza

2021