MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 547 000 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110
Należności w tys. USD 720 000 442 600 392 700 341 064 295 454
Rotacja należności 4,93 6,66 5,93 5,57 7,02

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 547 000K ÷ $720 000K
= 4,93


Analiza porównawcza

2022