MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 333 000 551 400 350 100 140 386 392 896
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 547 000 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110
Marża zysku netto 9,39% 18,69% 15,03% 7,39% 18,93%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $333 000K ÷ $3 547 000K
= 9,39%


Analiza porównawcza

2022