MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 569 400 1 280 500 1 069 340 1 095 630 1 024 530
Zapasy w tys. USD 576 700 501 400 462 146 384 689 339 081
Rotacja zapasów 2,72 2,55 2,31 2,85 3,02

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 569 400K ÷ $576 700K
= 2,72


Analiza porównawcza

2021