MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 875 000 910 000 1 042 700 836 000 523 989
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 227 000 187 000 85 300 74 300 106 348
Należności w tys. USD 603 000 720 000 442 600 392 700 341 064
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 848 000 952 000 460 800 373 900 317 681
Wskaźnik płynności szybkiej 2,01 1,91 3,41 3,48 3,06

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($875 000K + $227 000K + $603 000K) ÷ $848 000K
= 2,01


Analiza porównawcza

2023