MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 569 400 1 280 500 1 069 340 1 095 630 1 024 530
Zobowiązania handlowe w tys. USD 168 100 110 600 88 397 83 825 82 518
Rotacja zobowiązań 9,34 11,58 12,10 13,07 12,42

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 569 400K ÷ $168 100K
= 9,34


Analiza porównawcza

2021