MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 000 000 1 569 400 1 280 500 1 069 340 1 095 630
Zobowiązania handlowe w tys. USD 426 000 168 100 110 600 88 397 83 825
Rotacja zobowiązań 4,69 9,34 11,58 12,10 13,07

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 000 000K ÷ $426 000K
= 4,69


Analiza porównawcza

2022