MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 547 000 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110
Aktywa razem w tys. USD 11 495 000 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250
Rotacja aktywów razem 0,31 0,65 0,60 0,56 0,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 547 000K ÷ $11 495 000K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022