MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110 1 915 980
Aktywa razem w tys. USD 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250 2 414 020
Rotacja aktywów razem 0,65 0,60 0,56 0,79 0,79

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 949 600K ÷ $4 540 300K
= 0,65


Analiza porównawcza

2021