MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110 1 915 980
Property, plant and equipment w tys. USD 325 300 284 300 241 871 194 367 171 782
Rotacja aktywów trwałych 9,07 8,20 7,85 10,68 11,15

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 949 600K ÷ $325 300K
= 9,07


Analiza porównawcza

2021