MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 622 000 3 547 000 2 949 600 2 330 000 1 899 770
Property, plant and equipment w tys. USD 784 000 800 000 325 300 284 300 241 871
Rotacja aktywów trwałych 4,62 4,43 9,07 8,20 7,85

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 622 000K ÷ $784 000K
= 4,62


Analiza porównawcza

2023