MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 834 000 807 900 815 000 871 667 343 842
Kapitał własny w tys. USD 4 483 000 2 886 600 2 360 900 2 023 340 1 873 190
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,08 0,28 0,35 0,43 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $4 834 000K ÷ $4 483 000K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022