MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 672 000 739 800 468 100 268 622 502 117
Aktywa razem w tys. USD 11 495 000 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250
Operacyjny ROA 5,85% 16,29% 11,99% 7,86% 19,21%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $672 000K ÷ $11 495 000K
= 5,85%


Analiza porównawcza

2022