MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 739 800 468 100 268 622 502 117 422 605
Aktywa razem w tys. USD 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250 2 414 020
Operacyjny ROA 16,29% 11,99% 7,86% 19,21% 17,51%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $739 800K ÷ $4 540 300K
= 16,29%


Analiza porównawcza

2021