MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 547 000 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110
Working capital w tys. USD 1 842 000 1 686 500 1 430 500 1 115 869 1 200 815
Rotacja kapitału pracującego 1,93 1,75 1,63 1,70 1,73

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $3 547 000K ÷ $1 842 000K
= 1,93


Analiza porównawcza

2022