MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 910 000 1 042 700 836 000 523 989 718 171
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 187 000 85 300 74 300 106 348 65 790
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 952 000 460 800 373 900 317 681 263 285
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,15 2,45 2,43 1,98 2,98

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($910 000K + $187 000K) ÷ $952 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022