MKS Instruments, Inc. (MKSI)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 551 400 350 100 140 386 392 896 339 132
Kapitał własny w tys. USD 2 886 600 2 360 900 2 023 340 1 873 190 1 588 910
ROE 19,10% 14,83% 6,94% 20,97% 21,34%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $551 400K ÷ $2 886 600K
= 19,10%


Analiza porównawcza

2021