MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 739 800 468 100 268 622 502 117 422 605
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 807 900 815 000 871 667 343 842 389 993
Kapitał własny w tys. USD 2 886 600 2 360 900 2 023 340 1 873 190 1 588 910
Zwrot z kapitału całkowitego 20,02% 14,74% 9,28% 22,65% 21,36%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $739 800K ÷ ($807 900K + $2 886 600K)
= 20,02%


Analiza porównawcza

2021