MKS Instruments, Inc. (MKSI)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -1 841 000 333 000 551 400 350 100 140 386
Aktywa razem w tys. USD 9 118 000 11 495 000 4 540 300 3 903 800 3 416 320
ROA -20,19% 2,90% 12,14% 8,97% 4,11%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-1 841 000K ÷ $9 118 000K
= -20,19%


Analiza porównawcza

2023