MKS Instruments, Inc. (MKSI)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 551 400 350 100 140 386 392 896 339 132
Aktywa razem w tys. USD 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250 2 414 020
ROA 12,14% 8,97% 4,11% 15,03% 14,05%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $551 400K ÷ $4 540 300K
= 12,14%


Analiza porównawcza

2021