MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 433 000 665 500 423 000 177 836 480 950
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 547 000 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110
Marża zysku brutto 12,21% 22,56% 18,15% 9,36% 23,18%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $433 000K ÷ $3 547 000K
= 12,21%


Analiza porównawcza

2022