MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 665 500 423 000 177 836 480 950 447 625
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110 1 915 980
Marża zysku brutto 22,56% 18,15% 9,36% 23,18% 23,36%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $665 500K ÷ $2 949 600K
= 22,56%


Analiza porównawcza

2021