Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 626 310 1 585 690 1 362 300 1 167 910 881 482 899 358 771 265 490 835
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 506 285 420 394 379 948 318 023 359 104 342 893 363 829 361 287
Należności w tys. USD 705 794 627 841 610 389 623 938 651 493 601 179 594 034 572 392
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 536 690 1 573 330 945 265 908 902 933 193 812 954 705 442 737 409
Wskaźnik płynności szybkiej 1,85 1,67 2,49 2,32 2,03 2,27 2,45 1,93

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 626 310K + $506 285K + $705 794K) ÷ $1 536 690K
= 1,85


Analiza porównawcza

2023/Q4