Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 502 347 169 564 762 500 638 260 655 531
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 693 340 6 018 940 1 848 520 1 573 870 1 563 020
Kapitał własny w tys. USD 3 085 730 3 965 190 3 659 740 3 110 980 2 757 420
Zwrot z kapitału całkowitego 5,72% 1,70% 13,84% 13,62% 15,17%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $502 347K ÷ ($5 693 340K + $3 085 730K)
= 5,72%


Analiza porównawcza

2022